ACUONG
Chia sẻ:

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress là bạn sửa logo của wordpress thành logo của bạn và thay đổi màu nền bằng cách sử dụng API của WordPress.

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

Tạo plugin

Để dễ quản lý code và tránh gây lỗi cho website, bạn nên tự tạo một plugin cho riêng mình. Bạn vào đường dẫn thư mục /wp-content/plugins/ và tạo một thư mục có tên là wp-custom-admin.

Trong thư mục này bạn tạo tập tin có tên custom-admin.php và thư mục images. Cấu trúc như sau:

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

Tiếp theo bạn mở tập tin custom-admin.php để thêm thông tin plugin vào để nó hiển thị trong trang quản lý plugin.

Trong bài này bạn sẽ viết code ngay dưới đoạn khai báo thông tin plugin này, bây giờ bạn vào trang quản lý plugin để kích hoạt plugin mà bạn vừa khai báo.

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

Tạo hàm tương tác cho trang đăng nhập

Bây giờ bạn sẽ khai báo đoạn code mà bạn muốn tùy biến vào trang đăng nhập, ở đây tôi có hàm wp-custom-login ()

Trong đoạn code trên bạn thấy tôi móc hàm wp_custom_logo() vào hook có tên login_enqueue_scripts. Hook này sẽ hiển thị những gì bạn móc vào trang đăng nhập, vì vậy nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh, màu sắc tức là viết thêm CSS cho trang đăng nhập thì nên móc vào hook này.

Thêm CSS cho trang đăng nhập

Để viết thêm css cho trang đăng nhập bạn cần đóng code PHP lại trước:

Bây giờ bạn có thể viết CSS hoặc HTML vào phần trống ở giữa. Tôi sẽ thay đổi logo đầu tiên, bạn ra trang đăng nhập để xem cấu trúc HTML thì sẽ thấy phần logo hiển thị trong phần id#login

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

Bạn thêm đoạn CSS dưới đây vào nhé, nhớ thay logo của bạn vào.

Ở dòng 3 tôi có sử dụng hàm plugin_url() như sau:

Hàm này được sử dụng để in ra đường dẫn tới tập tin logo.png trong thư mục images của plugin mà bạn tạo, tham số _FILE_ để lấy đường dẫn thư mục của tập tin hiện tại.

Sau khi thực hiện xong, logo của bạn sẽ hiển thị như sau

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

Nếu bạn muốn trang đăng nhập khác hơn thì viết thêm CSS.

Kết quả:

Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

 

OK, xong rồi đấy! Đây là cách khá đơn giản để thay đổi giao diện trang đăng nhập cho website WordPress. Nhìn cũng khá là chuyên nghiệp đấy chứ. Mời bạn bình luận chúng ta cùng giao lưu. Chúc bạn thành công!

 

About the Author Hưng Lê

VIP MEMBER Xin chào các bạn. Tôi là Hưng, tôi có niềm đam mê cháy bỏng với công việc kiếm tiền online và thế giới internet. Tôi khao khát học hỏi những kiến thức mỗi ngày và sẵn lòng chia sẻ những gì mà tôi biết. Xem thêm bài viết Theo dõi Hưng

Đăng ký nhận hướng dẫn về MMO chất nhất và sớm nhất từ acuong.com không nên bỏ qua!

Leave a Comment:

1 comment
Add Your Reply