ACUONG
Chia sẻ:

Tạo người dùng mới trên website WordPress

Tạo người dùng mới trên website WordPress và quản lý với mục là để cùng làm việc, bạn có thể tùy ý phân quyền cho user của mình. Thật ra nó cũng rất dễ dàng, nên mình sẽ trình bày ngắn gọn và dễ hiểu.

Để thêm người dùng mới bạn truy cập vào Dashboard -> User -> Add New. Tại đây bạn cần thêm thông tin người dùng mà bạn muốn tạo. Những thông tin có “required” là bắt buộc phải khai báo còn những thông tin không có “required”  thì không cần khai báo.

tạo người dùng mới trên website wordpress

  • Username: Tên đăng nhập của người dùng mới được sử dụng để đăng nhập vào website
  • E-mail: Email của người dùng (user) mới
  • First Name: Tên người dùng mà bạn muốn tạo trong website
  • Last Name: Họ người dùng mà bạn muốn tạo trong website
  • Website: Địa chỉ website của người dùng mới
  • Password: Cài đặt mật khẩu cho người dùng mới
  • Send User Notification: Tự động gửi thông tin về tài khoản cho người dùng mới thông qua email
  • Role: Thiết lập vai trò của người dùng mới bao gồm các lựa chọn như Subscriber, Contributor, Author, Editor, Administrator trong đó Administrator là quyền cao nhất cho phép bạn làm bất cứ việc gì trên website của bạn ( ở đây tôi cài đặt là Subscriber)

Sau khi thêm đầy đủ thông tin cho người dùng mà bạn muốn tạo thì tiếp tục chọn Add New User để tạo một người dùng mới cho website.

Khi hoàn tất việc tạo người dùng mới trên website wordpress , bạn truy cập vào Dashboard -> User -> All User để xem thông tin người dùng hiển thị trong website.

tạo người dùng mới trên website wordpress

Nếu muốn sửa thông tin người dùng bạn ấn vào tên người dùng chọn Edit, hoặc xóa người dùng khỏi website chọn Delete.

tao-nguoi-dung-moi-tren-website-wordpress

Tôi đã vừa hướng dẫn xong các tạo người dùng mới trên website wordpress rất đơn giản. Nếu có vấn đề gì khó khăn bạn mời bạn comment bên dưới nhé!

About the Author Hưng Lê

VIP MEMBER Xin chào các bạn. Tôi là Hưng, tôi có niềm đam mê cháy bỏng với công việc kiếm tiền online và thế giới internet. Tôi khao khát học hỏi những kiến thức mỗi ngày và sẵn lòng chia sẻ những gì mà tôi biết. Xem thêm bài viết Theo dõi Hưng

Đăng ký nhận hướng dẫn về MMO chất nhất và sớm nhất từ acuong.com không nên bỏ qua!

Leave a Comment: