Xác nhận đăng ký!

Làm theo các bước sau để hoàn thành đăng ký:

Kiểm tra Hộp thư đến

Kiểm tra hộp thư đến của email mà bạn đã dùng để đăng ký

Mở Email xác nhận vừa được gửi đến

Tìm email được gửi bởi Hoàng Sỹ Cường, với tiêu đề: [acuong.com] Xác nhận đăng ký

Click vào Link xác nhận để hoàn thành đăng ký

Mở email ra, trong email sẽ có link xác nhận, bạn click vào đó và nó sẽ được tự động hoàn thành

Luôn mong muốn bạn có trải nghiệm tốt nhất từ acuong.com. Xin cảm ơn!

Đi đến Trang Chủ

>