Category Archives for Hosting – Domain

Tên miền là gì ?

Tên miền là gì? Tên miền hay còn gọi là domain là một địa chỉ định danh được dùng để truy cập vào website, nó có nhiệm vụ phân giải địa chỉ IP của host để truy cập vào các dữ liệu trên host.

Đọc tiếp..
>